(+30) 210 8986172 sales@bravotravel.gr

Σύνδεση

Εγγραφή

Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση πληρωμής σας, να παρακολουθείτε την επιβεβαίωση και μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε την περιήγηση αφού ολοκληρώσετε την περιήγηση.
Όνομα Χρήστη*
Κωδικός*
Επιβεβαίωση Κωδικού*
Όνομα*
Επώνυμο*
Ημ. Γέννησης*
Email*
Τηλέφωνο*
Χώρα*
* Η δημιουργία λογαριασμού σημαίνει ότι είστε εντάξει με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Δήλωση απορρήτου.
Συμφωνήστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα

Είστε ήδη μέλος;

Σύνδεση
(+30) 210 8986172 sales@bravotravel.gr

Σύνδεση

Εγγραφή

Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση πληρωμής σας, να παρακολουθείτε την επιβεβαίωση και μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε την περιήγηση αφού ολοκληρώσετε την περιήγηση.
Όνομα Χρήστη*
Κωδικός*
Επιβεβαίωση Κωδικού*
Όνομα*
Επώνυμο*
Ημ. Γέννησης*
Email*
Τηλέφωνο*
Χώρα*
* Η δημιουργία λογαριασμού σημαίνει ότι είστε εντάξει με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Δήλωση απορρήτου.
Συμφωνήστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα

Είστε ήδη μέλος;

Σύνδεση

Οροι και Προϋποθέσεις

03.1 Σχέσεις Πωλητή του Οργανωμένου Ταξιδιού και Πελάτη (Καταναλωτή):

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους, υπό τους οποίους πραγματοποιείται από το γραφείο μας η πώληση προς εσάς του προγραμματισμένου από τον διοργανωτή που αναφέρεται στη σύμβασή σας οργανωμένου ταξιδιού.

ΠΩΛΗΤΗΣ:

Είμαστε το Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (BRAVO TRAVEL) , με έδρα την Γλυγαδα, , αρ.Ειδικού Σήματος ΕΟΤ 0206E 7000796601.
Ως πωλητές οργανωμένων ταξιδιών που έχουν προγραμματιστεί από το τουριστικό γραφείο ……………………… (διοργανωτής), σύμφωνα με τη μεταξύ μας σύμβαση είμαστε υπεύθυνοι για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενημέρωση των πελατών μέχρι την αναχώρησή τους, και για τη μεταφορά τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων των πελατών στον διοργανωτή ή νέων οδηγιών από τον διοργανωτή στους πελάτες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του διοργανωτή όσον αφορά το συγκεκριμένο ταξίδι, ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη διάρκειά του.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ:

Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι που έχει προγραμματιστεί από άλλο τουριστικό γραφείο
(διοργανωτή) προϋποθέτει την υπογραφή εκ μέρους σας σύμβασης με τον διοργανωτή και το γραφείο μας, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε υποχρεωτικά και στην οποία αναφέρονται, εκτός όλων των στοιχείων του ταξιδιού, τα στοιχεία του συγκεκριμένου διοργανωτή και του γραφείου μας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ:

Οι «Γενικοί Όροι Συμμετοχής Πελάτη σε Οργανωμένο Ταξίδι» του διοργανωτή έχουν εφαρμογή στο ταξίδι σας και συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασής σας για το συγκεκριμένο ταξίδι. Θα τους παραλάβετε από το γραφείο μας και θα πρέπει να τους διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Η συμμετοχή σας στο ταξίδι προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:

Τα έντυπα προγράμματα των ταξιδιών του διοργανωτή ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους πελάτες. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έκτακτη αλλαγή στις πληροφορίες ή τα στοιχεία του προγράμματος του ταξιδιού σας, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο από το γραφείο μας. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, κινητα, fax, email), ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

ΠΛΗΡΩΜΗ:

Προκειμένου να εγγραφείτε σε κάποιο ταξίδι του διοργανωτή, θα σάς ζητηθεί να καταβάλετε την αντίστοιχη προκαταβολή. Το σύνολο της αξίας του ταξιδιού θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει προβλεφθεί κάθε φορά από τον διοργανωτή. Σε διαφορετική περίπτωση, η κράτησή σας θα ακυρωθεί και θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε τα αντίστοιχα ακυρωτικά που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους του διοργανωτή.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ:

Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής από την πλευρά σας, ή επιθυμία για εκχώρηση της θέσης σας, θα πρέπει να μάς γνωστοποιείται εγγράφως και δεν θα έχει ισχύ πριν την παραλαβή της από εμάς. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας θα χρεωθείτε με τα αντίστοιχα ακυρωτικά που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους του διοργανωτή. Σε περίπτωση επιθυμίας για εκχώρηση της θέσης σας στο ταξίδι, αυτή δεν μπορεί να ισχύσει παρά μόνο αν επιβεβαιωθεί από το γραφείο μας η δυνατότητα πραγματοποίησής της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την προαιρετική ασφάλισή σας στα επιθυμητά ποσά για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται από τις ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας από δική σας υπαιτιότητα (ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία από την πλευρά σας).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Όλα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, εφ’ όσον δεν μπορείτε να τα παραλάβετε από το γραφείο μας, θα σάς αποσταλούν με fax ή e-mail. Από τη στιγμή που τα έγγραφα αυτά φεύγουν από το γραφείο μας δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειά τους, εκτός αν αυτή συμβεί από δική μας αμέλεια. Αν χρειαστεί να επανεκδοθούν εισιτήρια ή άλλα έγγραφα, όλα τα σχετικά κόστη θα βαρύνουν εσάς.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA),

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ: Το γραφείο μας παρέχει γενική πληροφόρηση (στους Έλληνες υπηκόους και τους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ) όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή θεώρησή τους, όμως ούτε εμείς ούτε ο διοργανωτής φέρουμε ευθύνη για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται ο κάθε πελάτης.

Οι υπήκοοι άλλων χωρών, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως το γραφείο μας και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν.

Το γραφείο μας δεν παρέχει πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες αναγκαίες φαρμακευτικές προφυλάξεις ,ο καθένας από εσάς θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό του όσον αφορά συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που τυχόν αντιμετωπίζει και να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα.

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα (διαβατήρια, θεωρήσεις εισόδου (visa), πιθανά ασφαλιστήρια συμβόλαια) σε ισχύ, και ότι ειδικά το διαβατήριό σας, αν δεν απαιτείται κάτι άλλο για το συγκεκριμένο ταξίδι, ισχύει τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι θα βρίσκεστε στο αεροδρόμιο ή το λιμάνι αρκετή ώρα πριν την αναχώρηση.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ:

Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον διοργανωτή), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν καταστεί δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στον διοργανωτή οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στους Γενικούς Όρους του, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του.